Αυτές διακρίνονται σε :

1. Μυοκαρδίτιδες
2. Μυοκαρδιοπάθειες (Υπερτροφική, Διατατική, Περιοριστική)
3. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Οι Μυοκαρδίτιδες είναι φλεγμονές του μυοκαρδίου απο διάφορες αιτίες όπως : ιδιοπαθείς, λοιμώξεις (ιογενείς, βακτηριδιακές, μυκητιασικές κ.α.), τοξικές, μεταβολικές, διηθητικές κλπ. Αρχίζουν με γριππώδη συνδρομή και γενικευμένη δυσφορία ενώ στη συνέχεια εμφανίζουν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ή αρρυθμίες. Μπορούν επίσης να αποτελέσουν επιπλοκή της πρωτοπαθούς νόσου. Χρειάζονται έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση σε Νοσοκομείο.

Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια: Σύνδρομο με διάταση (μεγαλοκαρδία) και ελάττωση της συστολικής λειτουργίας μιάς ή αμφοτέρων των κοιλιών της καρδιάς. Χαρακτηρίζεται απο μειωμένη αντοχή στη κόπωση με δύσπνοια η οποία δύσπνοια γίνεται εντονότερη στη κατάκλιση και οιδήματα κάτω άκρων. Συχνά είναι επακόλουθο εκτεταμένου εμφράγματος του μυοκαρδίου αλλά και χρόνιας υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνευματωδών. Η σοβαρότητά της ταξινομείται σε 4 στάδια.

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: Σημαντική υπερτροφία του μυοκαρδίου εις βάρος της κοιλότητας της αριστερής κοιλίας με σημαντική μείωση του τελοσυστολικού της όγκου και της ελαστικότητας των μυοκαρδιακών ινών με αποτέλεσμα τη διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Η καρδιά γίνεται “σκληρή” και δυσκίνητη. Συχνά υπάρχει οικογενειακό ιστορικό υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας γι‘αυτό και επιβάλλεται ο έλεγχος όλων των μελών της οικογένειας με υπερηχοκαρδιογράφημα. Η κλινική εικόνα ποικίλει απο ασυμπτωματικούς ασθενείς μέχρι που να εμφανίσουν δύσπνοια (90%), στηθάγχη (75%), κόπωση, συγκοπτικά επεισόδια, αρρυθμίες.

Περιοριστική Μυοκαρδιοπάθεια: Σπάνια νόσος κυρίως δευτερεύουσα σε άλλες παθήσεις όπως : σαρκοείδωση, αμυλοείδωση, σκληροδερμία, αιμοχρωμάτωση κ.ά.. Οφείλεται σε διήθηση του μυοκαρδίου απο διάφορες ουσίες, ανάλογα με τη πρωτοπαθή πάθηση που το καθιστούν ανίκανο να επιτελέσει το έργο του. Οι ασθενείς εμφανίζουν περιορισμένη αντοχή στη κόπωση, καταβολή δυνάμεων, δύσπνοια, οιδήματα κάτω άκρων, ηπατομεγαλία και ασκίτη.

Βασική εξέταση για το προσδιορισμό του τύπου μυοκαρδιοπάθειας είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα.

Το Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου αναλύεται σε άλλο σημείο αυτής της ιστοσελίδας.