ΚΥΗΣΗΗ εγκυμοσύνη και η περιγεννητική περίοδος σχετίζονται με σημαντικές καρδιαγγειακές μεταβολές που μπορούν να οδηγήσουν σε αξιοσημείωτη κλινική επιδείνωση μια γυναίκα με καρδιακή νόσο. Οι αιμοδυναμικές μεταβολές που φυσιολογικά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κύησης είναι: 1) η καρδιακή συχνότητα αυξάνει κατά 6-10% από την 12η μέχρι την 24η εβδομάδα και κατά 16-20% από την 25η μέχρι την 38η . Κατά τη διάρκεια της κύησης υπάρχει αυξημένη ευαισθησία στις αρρυθμίες που εκδηλώνεται με συχνή εμφάνιση φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας και κολπικών ή κοιλιακών πρώιμων έκτακτων συστολών. 2) Σε μικρότερο ποσοστό επηρεάζεται η αρτηριακή πίεση (συστολική και διαστολική) η οποία μέχρι την 32η εβδομάδα είναι σταθερή αν όχι και λίγο μειωμένη, με ακόλουθη αύξηση μετά την 32η εβδομάδα κατά 6-10% μέχρι το τέλος της κύησης και 3) άλλες αιμοδυναμικές μεταβολές που δεν αφορούν τον ενημερωτικό σκοπό του παρόντος θέματος.

Σημαντικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κύησης είναι η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβρυο. Τα περισσότερα δυσμενή συμβάματα μπορούν να αποδοθούν στο σύνδρομο προεκλαμψίας, που χαρακτηρίζεται από τη νέα εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης με πρωτεϊνουρία κατά τη διάρκεια της κύησης και είναι πιο συχνή στις γυναίκες με χρόνια αρτηριακή υπέρταση. Γενικά, αρτηριακή υπέρταση στην κύηση ορίζεται ως η αρτηριακή πίεση υψηλότερη από 140 mm Hg για τη συστολική (μεγάλη) και από 90 mm Hg για τη διαστολική (μικρή) σε τουλάχιστον δύο ξεχωριστές μετρήσεις με 6 ώρες διαφορά. Βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι επιπλέκει το 8-10% όλων των κυήσεων.
Οι υπερτασικές διαταραχές μπορούν να χωριστούν σε τρείς μεγάλες κατηγορίες: χρόνια υπέρταση, υπέρταση της κύησης και προεκλαμψία-εκλαμψία.
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ορίζεται ως η υπέρταση που προηγείται της εγκυμοσύνης. Η διάγνωση τίθεται όταν υψηλές τιμές αρτηριακής πίεσης (πάνω από 140/90 mm Hg) υπάρχουν πριν την 20η εβδομάδα της κύησης και/ή δεν επανέλθουν στις φυσιολογικές τιμές μέσα σε 12 εβδομάδες από τον τοκετό. Εμφανίζεται στο 1-5% των κυήσεων, σχετίζεται με αύξηση των επιπλοκών (15%) και αφορά κυρίως ασθενείς ηλικίας άνω των 30 ετών. Πρέπει να αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά διότι προδιαθέτει για προεκλαμψία.

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ορίζεται ως η υπέρταση που προκαλείται από την εγκυμοσύνη, που ξεκινά μετά την 20η εβδομάδα κύησης και που αίρεται μέχρι την 6η εβδομάδα μετά τον τοκετό. Ταξινομείται σε παροδική υπέρταση (ΑΥ χωρίς πρωτεϊνουρία) και προεκλαμψία (ΑΥ με πρωτεϊνουρία). Στην παροδική υπέρταση η έκβαση της εγκυμοσύνης είναι συνήθως ευνοϊκή και η χρήση αντιυπερτασικής θεραπείας πρέπει να φυλάσσεται για ασθενείς με αρτηριακή πίεση υψηλότερη από 160/110 mm Hg.

ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ-ΕΚΛΑΜΨΙΑ. Η ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ είναι ένα συγκεκριμένο σύνδρομο της εγκυμοσύνης που συνήθως εμφανίζεται μετά από 20 εβδομάδες κύησης και ορίζεται από τη νέα εμφάνιση ΑΥ (συστολική ΑΥ >140 mm Hg ή διαστολική ΑΥ ≥ 90 mm Hg) συνοδευόμενη από νέας εμφάνισης πρωτεϊνουρία (ανίχνευση λευκώματος στα ούρα ≥ 300 mg/24ωρο). ΑΥ με απουσία πρωτεϊνουρίας καθίσταται ΥΠΟΠΤΗ όταν συνυπάρχουν κεφαλαλγία, θόλωση της όρασης, πνευμονικό οίδημα και κοιλιακό άλγος ή παθολογικές εργαστηριακές εξετάσεις, ειδικά χαμηλή τιμή αιμοπεταλίων και παθολογικές τιμές ηπατικών ενζύμων (SGOT,SGPT, γGT, CPK). Η προεκλαμψία είναι αναστρέψιμη και συνήθως υποχωρεί 24-48 ώρες μετά τον τοκετό. Σε μια μειοψηφία των περιστατικών (0,2-0,5% των κυήσεων) εμφανίζεται η ΕΚΛΑΜΨΙΑ (σε εγκύους ήδη σε προεκλαμψία) με αρτηριακή υπέρταση, πρωτεϊνουρία όπου προστίθενται οι σπασμοί με απώλεια συνείδησης. Πρόκειται για μια σοβαρή κλινική κατάσταση η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε λύση των σπασμών με βραδεία επαναφορά της συνείδησης ή να επέλθει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης της εγκύου σε κώμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ οι γυναίκες που έχουν τους προδιαθεσικούς παράγοντες και τα συμπτώματα όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να είναι σε τακτική επικοινωνία-επαφή με τον γυναικολόγο και τον καρδιολόγο τους ώστε να εκτιμάται η κατάσταση άμεσα και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα κάθε πρόβλημα που προκύπτει.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf τον πίνακα καταγραφής των πιέσεων σας κάνοντας κλίκ εδώ