Το καρδιαγγειακό σύστημα είναι ένα δίκτυο, που η λειτουργία του εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς: ο ένας είναι η απελευθέρωση οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος και ο άλλος η απομάκρυνση των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού απο τους ιστούς. Τα βασικά μέρη του καρδιαγγειακού συστήματος είναι η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από πολλά μεγάλου και μικρού εύρους αγγεία (αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή) που μεταφέρουν το αίμα σε όλο το σώμα.

Η ΚΑΡΔΙΑ

καρδιάΗ καρδιά είναι το κεντρικό όργανο του όλου συστήματος. Είναι μια μυϊκή αντλία μεγέθους μεγάλης γροθιάς και ζυγίζει 300-400 γραμμάρια. Βρίσκεται μέσα στη κοιλότητα του θώρακα, ανάμεσα στο δεξιό και αριστερό πνεύμονα, ακριβώς πίσω και αριστερά απο το στέρνο. Ο μύς της καρδιάς λέγεται μυοκάρδιο και για λόγους προστασίας καλύπτεται απο ένα περίβλημα, το περικάρδιο. Εσωτερικά η καρδιά καλύπτεται απο το ενδοκάρδιο και χωρίζεται σε 4 κοιλότητες: δεξιό κόλπο, δεξία κοιλία που επικοινωνούν μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας και αριστερό κόλπο, αριστερή κοιλία που επικοινωνούν μέσω της μιτροειδούς βαλβίδας. Οι κόλποι χωρίζονται μεταξύ τους (χωρίς να επικοινωνούν) απο το μεσοκολπικό διάφραγμα, ενώ οι κοιλίες αντίστοιχα απο το μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Παθολογικές καταστάσεις που θέτουν σε επικοινωνία τους κόλπους μεταξύ τους είναι η μεσοκολπική επικοινωνία (3 τύποι) και για τις κοιλίες αντίστοιχα, είναι η μεσοκοιλιακή επικοινωνία (διάφοροι τύποι και συνδυασμοί), όλες συγγενείς καρδιοπάθειες. Εκτός απο τις βαλβίδες μιτροειδή και τριγλώχινα που προαναφέρθηκαν η καρδιά έχει άλλες δύο βαλβίδες την αορτική που βρίσκεται μεταξύ αριστερής κοιλίας και αορτής και τη πνευμονική μεταξύ δεξιάς κοιλίας και πνευμονικής αρτηρίας.

Επειδή η καρδιά λειτουργεί συνεχώς για να προμηθεύει αίμα σε ολόκληρο το σώμα, για αυτό και έχει μεγάλη ανάγκη να τροφοδοτείται και η ίδια με αίμα. Η τροφοδοσία αυτή γίνεται με τη βοήθεια των δύο στεφανιαίων αρτηριών της αριστερής και της δεξιάς οι οποίες ξεκινούν απο την αορτή περίπου 1,5 εκ. πάνω απο την αορτική βαλβίδα. Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία αποτελείται απο το στέλεχος το οποίο χωρίζεται σε δύο μεγάλους κλάδους, τον πρόσθιο κατιόντα και την περισπώμενη που αιματώνουν την αριστερή και πρόσθια πλευρά της καρδιάς ενώ τη δεξιά και κατώτερη πλευρά αιματώνει κυρίως η δεξιά στεφανιαία αρτηρία.

Η καρδιά όμως για να λειτουργεί ρυθμικά έχει ένα ηλεκτρικό σύστημα που αποτελείται απο μια κεντρική βηματοδοτική μονάδα (περιοχή του δεξιού κόλπου με εξειδικευμένα κύτταρα παραγωγής ηλεκτρικών ερεθισμάτων) που λέγεται φλεβόκομβος και μια σειρά «καλωδιώσεων» που μεταφέρουν τα ηλεκτρικά ερεθίσματα, ώστε να συσπάται το μυοκάρδιο και να επιτυγχάνεται η καρδιακή λειτουργία. Διαταραχές τόσο της λειτουργίας του φλεβοκόμβου όσο και των «καλωδιώσεων» μας προκαλούν τις γνωστές αρρυθμίες, οι οποίες ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητά τους αντιμετωπίζονται είτε φαρμακευτικά είτε με εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη.

ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

κυκλοφορικό-σύστημαΕίναι ένα δίκτυο αγγείων το οποίο διακλαδίζεται σε όλα τα όργανα και τους ιστούς του σώματος και έχει σαν αποστολή τη μεταφορά του αίματος. Αποτελείται απο τις αρτηρίες (καθαρό οξυγονωμένο αίμα) και τις φλέβες (ακάθαρτο αίμα με τοξικούς μεταβολίτες). Διακρίνεται σε μεγάλη ή συστηματική κυκλοφορία (αριστερός κόλπος, μιτροειδής βαλβίδα), αριστερή κοιλία, (αορτική βαλβίδα), αορτή, (όργανα), τριχοειδή, άνω & κάτω κοίλη φλέβα, δεξιός κόλπος, (τριγλώχινα βαλβίδα), δεξιά κοιλία και σε μικρή ή πνευμονική κυκλοφορία (δεξιά κοιλία, (πνευμονική βαλβίδα), πνευμονική αρτηρία, (πνεύμονες), 4 πνευμονικές φλέβες, αριστερός κόλπος.

λειτουργία-καρδιάς