Υπερηχογράφημα καρδιάς TRIPLEX

Υπερηχογράφημα καρδιάς TRIPLEX

Πρόκειται για μια τεχνική που εφαρμόζεται στην Ιατρική εδώ και αρκετά χρόνια η οποία σήμερα βρίσκεται σε έναν πολύ υψηλό βαθμό τεχνολογικής εξέλιξης τόσο σε ποιότητα απεικόνισης όσο και σε πληθώρα και αξιοπιστία μετρήσεων. Είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος που είναι από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του σύγχρονου γιατρού. Στη Καρδιολογία έχει πολλές εφαρμογές οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς: M-mode, Διδιάστατη, Triplex, Διοισοφάγεια, Stress Echo, Contrast Echo, TDI, 3D και έπεται συνέχεια. Με το υπερηχοκαρδιογράφημα μπορούμε να ελέγξουμε σε πραγματικό χρόνο την ανατομική δομή-διαστάσεις και τη λειτουργικότητα όλου του εσωτερικού της καρδιάς: μυοκαρδίου, θηλοειδών μυών, τενοντίων χορδών, βαλβίδων, λοιμώξεων των βαλβίδων, συνολική και τμηματική κινητικότητα τοιχωμάτων, συστολική και διαστολική λειτουργία του μυοκαρδίου, μυοκαρδιοπάθειες, ύπαρξη/ρήξη ανευρύσματος αορτής, τυχόν ύπαρξη περικαρδιακού υγρού αλλά και συγγενών καρδιοπαθειών. Ο καλύτερος τρόπος άμεσης διερεύνησης φυσημάτων και κυρίως ακίνδυνος και ανώδυνος.