PCI CABGΜετά από τις σχετικές ενδείξεις ακολουθεί η στεφανιογραφία (αγγειογραφία των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς). Πρόκειται για μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται για τη διάγνωση-αξιολόγηση (αιμοδυναμική μελέτη) των παρακάτω παθήσεων:

1). Στεφανιαίας νόσου

2). Βαλβιδοπαθειών

3). Μυοκαρδιοπαθειών

4). Συγγενών καρδιοπαθειών

Η επέμβαση συνίσταται στην εισαγωγή σε μια αρτηρία του χεριού-καρπού (κερκιδική) {η πλέον σύγχρονη τεχνική και λιγότερο επιβαρυντική για τον ασθενή} ή του βραχίονα (βραχιόνια) ή του μηρού (μηριαία), πολύ λεπτών και εύκαμπτων πλαστικών καθετήρων, οι οποίοι προωθούνται μέσω της αορτής στα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών ή των μοσχευμάτων (σε περίπτωση που έχει προηγηθεί Bypass), όπου εχγύεται ένα ακτινοσκιερό υγρό (σκιαστικό), με τo οποίo επιτυχγάνεται η σκιαγράφηση του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών (εντοπίζονται οι στενώσεις και τυχόν αποφράξεις) αλλά και των καρδιακών κοιλοτήτων με την αντίστοιχη τοποθέτηση του σχετικού καθετήρα (pigtail). Επίσης, με τη βοήθεια αυτών των καθετήρων μετρώνται οι πιέσεις μέσα στις καρδιακές κοιλότητες και έτσι μπορεί να εκτιμηθεί π.χ. η σοβαρότητα μιας βαλβιδοπάθειας ώστε να αποφασίσουμε εάν και κατά πόσον πρέπει να χειρουργηθεί η βαλβίδα (αιμοδυναμική μελέτη). Η εξέταση γίνεται σε μια αποστειρωμένη αίθουσα που λέγεται “αιμοδυναμικό εργαστήριο” με ειδικό ακτινοσκοπικό εξοπλισμό όπου υπάρχει η δυνατότητα λήψης όλης της εξέτασης από διάφορες προβολές υπο μορφή βίντεο και να αποθηκευθεί σε DVD. Η στεφανιογραφία διαρκεί περίπου 15-25 λεπτά ενώ για την αγγειοπλαστική χρειάζεται σαφώς περισσότερος χρόνος. Θα πρέπει να επισημάνουμε το μεγάλο πλεονέκτημα της προσπέλασης απο τη κερκιδική αρτηρία διότι έτσι, ο ασθενής αποφεύγει την πολύωρη κατάκλιση και την επώδυνη συμπίεση της περιοχής του μηρού, σηκώνεται και περπατάει αμέσως μετά τη στεφανιογραφία και μπορεί να πάει σπίτι του σε 1-2 ώρες. Να διευκρινίσουμε οτι απο τη κερκιδική αρτηρία μπορεί να γίνει και η αγγειοπλαστική. Υπάρχει και η εναλλακτική μέθοδος της διενέργειας αναίμακτης στεφανιογραφίας με αξονικό τομογράφο, όμως σε περίπτωση ύπαρξης βλαβών (στενώσεων, αποφράξεων των στεφανιαίων αρτηριών ή των μοσχευμάτων) θα πρέπει να υποβληθείται ξανά στη κλασσική στεφανιογραφία προκειμένου να ακολουθήσει η αγγειοπλαστική.

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (PCΙ ή PTCA)

Η αγγειοπλαστική εφαρμόστηκε πρώτη φορά σε άνθρωπο το 1977 στην Ελβετία από τον A. Gruentzing και αποτελεί εξέλιξη της στεφανιογραφίας. Είναι μια μέθοδος επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου όπως και το Βypass. Με το Βypass παρακάμπτεται η στένωση της στεφανιαίας αρτηρίας με φλεβικά μοσχεύματα ή άλλες αρτηρίες (π.χ. έσω μαστική κ.α.) ενώ με την αγγειοπλαστική επιχειρείται διαστολή του στενωμένου τμήματος με ειδικό καθετήρα που στην άκρη του φέρει διατάσιμο μπαλόνι με προσθήκη ή όχι υποστηρικτικού προθέματος (stent). Η τεχνική της αγγειοπλαστικής είναι σχεδόν ίδια με αυτή της στεφανιογραφίας με κάποιες διαφορές στον εξοπλισμό αλλά απαιτείται πολύ μεγαλύτερη εκπαίδευση και εμπειρία από τον επεμβατικό καρδιολόγο από ότι για τη στεφανιογραφία. Σήμερα έχει φτάσει να εφαρμόζεται σε όλο και περισσότερες αλλά και δυσκολότερες περιπτώσεις και αυτό οφείλεται τόσο στη βελτίωση της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών όσο και στη μεγάλη εμπειρία των γιατρών. Μάλιστα είναι δυνατή και η διάνοιξη χρόνιων αποφράξεων με τη λεγόμενη ανάδρομη αγγειοπλαστική με συνδυασμό μπαλονιών καθώς επίσης και η χρήση ειδικών καθετήρων-συσκευών Rotablators (Rotational Atherectomy System). Η αγγειοπλαστική διενεργείται στην Ελλάδα από το 1986. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει πολύ υψηλά επίπεδα επιτυχίας, δεδομένου ότι υπάρχει εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας σε ιδιωτικά κέντρα που τίποτε δεν έχουν να ζηλέψουν από τα αντίστοιχα της Αμερικής και της Ευρώπης, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένοι επεμβατικοί καρδιολόγοι με αποτελέσματα επιτυχίας που αγγίζουν το 100% ακόμα και στα πιο δύσκολα περιστατικά. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η επεμβατική καρδιολογία στον τομέα της αγγειοπλαστικής έχει ένα σημαντικό όπλο για την ανεπιθύμητη επιπλοκή της επαναστένωσης που είναι τα επικαλυμμένα stents με διάφορες ουσίες οι οποίες δρούν τοπικά στο αγγείο και αποτρέπουν την επαναστένωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Σε 10 μέρες = Γενική αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη
Σε 1 μήνα και περιοδικά ανά 4 μήνες = Γενική αίματος, Σάκχαρο (και HbA1c για τους διαβητικούς), Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL (στόχος LDL= 70-90), CPK, SGOΤ, SGPT
Σε 9 μήνες = Τέστ κόπωσης, σπινθηρογράφημα καρδιάς ή νέα στεφανιογραφία ανάλογα με τα συμπτώματα/περίπτωση.
Τακτική λήψη των φαρμάκων σας. Δεν αλλάζετε ή διακόπτετε τα φάρμακά σας χωρίς ενημέρωση του θεράποντα γιατρού σας.
Δέν καπνίζετε και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

Τακτική επαφή με τον θεράποντα καρδιολόγο σας για οποιοδήποτε νέο σύμπτωμα.

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ή ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ BYPASS (CABG) ?

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι κάθε ασθενής είναι μια διαφορετική περίπτωση και η απόφαση θα παρθεί μετά από μια σειρά εξετάσεων και κριτηρίων. Τα σημεία, στα οποία υπερέχει η αγγειοπλαστική, είναι το χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών, η μικρότερη ταλαιπωρία του ασθενούς και η ταχύτερη αποκατάστασή του. Γεγονός είναι οτι με την τεχνολογική πρόοδο των χρησιμοποιούμενων υλικών στην αγγειοπλαστική και τη μεγάλη πλέον εμπειρία των επεμβατικών καρδιολόγων, οι εγχειρήσεις Βypass μειώθηκαν σημαντικά. Βέβαια αν συνυπάρχουν με τη στεφανιαία νόσο και άλλα προβλήματα (πχ. παθήσεις βαλβίδων) είναι προτιμότερη η χειρουργική αντιμετώπιση. Με την εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών και τη καθιέρωση πλέον της μεθόδου εγχείρησης με πάλλουσα καρδιά, η επιβάρυνση για τον ασθενή είναι κατα πολύ μικρότερη καθώς και η συνολική διάρκεια της επέμβασης.

Δείτε εικόνες αγγειοπλαστικής κάνοντας κλίκ εδώ