“Μοντέρνα ανακάλυψη” (τεκμηριωμένη από πολλές μελέτες) χαρακτηρίζεται από συνύπαρξη:

1. Δυσανεξία στη γλυκόζη και υπερινσουλιναιμία
2. Υπερτριγλυκεριδαιμία
3. Χαμηλά επίπεδα HDL (καλή χοληστερίνη)
4. Υψηλά επίπεδα LDL (κακή χοληστερίνη)
5. Υποϊνωδόλυση (συσχετισμός με επίπεδα hsCRP)
6. Αρτηριακή Υπέρταση (>130/85 τα όρια για διαβητικούς)
7. Μικρολευκωματουρία
8. Κεντρική παχυσαρκία (κοιλιά)

Για να τεθεί η διάγνωση του ΜΣ, απαιτείται η συνύπαρξη τουλάχιστον 3 από τα 5 παρακάτω κριτήρια:
Σάκχαρο στον ορό >110 mg/dl, τριγλυκερίδια >150 mg/dl, HDL-χοληστερόλη <40 mg/dl στους άνδρες και <50 mg/dl στις γυναίκες, αρτηριακή υπέρταση (>130/85 mmHg), περιφέρεια μέσης (στο επίπεδο του ομφαλού) μεγαλύτερη από 102 εκ. στους άνδρες και 88 εκ. στις γυναίκες. Μια άλλη σημαντική παράμετρος που είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου είναι η εξέταση της hsCRP (high sensitivity C-reactive Protein= υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη), σημαντικός βιολογικός δείκτης φλεγμονής του ενδοθηλίου των αρτηριών που προδιαθέτει σε αθηρωμάτωση. Όσο υψηλά είναι τα επίπεδά της (>3 mg/L) τόσο αυξάνει ο κίνδυνος καρδιαγγειακού-στεφανιαίου συμβάματος σε ασθενείς με ΜΣ.

Εάν ληφθεί υπόψη και ο αθηρωματικός δείκτης (ολική χοληστερόλη/HDL-χοληστερόλη) σε συνδυασμό με την hsCRP, την απολιποπρωτείνη Β, την ολική χοληστερόλη και την LDL-χοληστερόλη μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα για την ανίχνευση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω και τους λοιπούς, πέραν των προαναφερθέντων, πολύ σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο και γενικότερα αθηροθρομβωτική νόσο όπως είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης, το άγχος της καθημερινότητας, η κλινική κατάθλιψη, το οικογενειακό ιστορικό, το φύλο.

Σκοπός αυτού του θέματος (συνοπτικά), είναι να ενημερωθούν όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών και να φροντίσουν την υγεία τους, διότι χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου ασθενείς (μολονότι πρακτικά ασυμπτωματικοί) με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας (έμφραγμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κλπ) σε νεαρή σχετικά ηλικία (30-40 ετών) και υψηλή θνητότητα.